Choose language:
|
|
|
|
Proizvodi
Naprave tip PRODOS in DOS se uprabljajo za doziranjedezinfekcijskihsredstev,sredstev za pripravo vode, pripravo vode v energetiki, klimatizaciji, hladilnih sistemih in sanitarne vode. Naprave tip PRODOS  s pomočjo vgrajenega impulznega vodomera delujejo proporcionalno pretoku vode.


MINDOSSaržni dozator tip MINDOS 5L je namenjen za saržno dodajanje kemikalij v manjše ogrevalne sisteme. Deluje na principu izpodrivanja s pomočjo vstopne (mehke) vode z višjim tlakom ali pa, da se s pomočjo dušilnega ventila ustvari ustrezna tlačna razlika med dovodnim in odvodnim priključkom. Izdelan je iz jeklene, površinsko zaščitene pločevine, vstopnim in izstopnim priključkom 1/2\'\' ter polnilno odprtino 2\'\'.

Naprave za filtriranje INIF so namenjene za filtriranje, deferizacijo, demanganizacijo ter adsorpcijo snovi iz pitne in tehnološke vode pri pretokih do 25 m3/h. Z ozirom na namen uporabe so predvidene štiri izvedbe, po kapaciteti filtriranja pa devet velikosti.
SFSSvečni filtri tipa SFS se uporabljajo za filtriranje vode in različnih tekočin pri nominalnih pretokih do 3,2 m3/h. Sestavljeni so iz plastičnega ohišja in filtrskega vložka iz polipropilena. Na voljo sta dve velikosti ohišja, dve velikosti hidravličnih priključkov in tri osnovne stopnje filtriranja. Vsako ohišje vključuje tudi ventil za odzračevanje. Na voljo je tudi izvedba H z ohišjem v nerjavnem jeklu AISI 304 za filtriranje tekočin s temperaturo do 80°C.
PATFILSvečni filtri tip PATFIL se uporabljajo za filtriranje vode in različnih tekočin pri pretokih do 60 m3/h. Sestavljeni so iz ohišja iz nerjavnega jekla AISI 316L ter filtrskih vložkov iz polipropilena. Vsako ohišje poleg hidravličnih priključkov vključuje tudi ventil za odzračevanje, odprtino za izpraznitev, odprtino za indikator tlaka in podporne elemente z nastavljivo višino. Na voljo je 6 velikosti filtrov s filtrskimi vložki s stopnjo filtriranja 1μm, 5 μm, 10 μm in 20 μm.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Produced by Spletne rešitve Sloway