Choose language:
|
|
|
|
FILTRACIJA VODE Z ZRNATIMI MEDIJIPredstavitev aplikacije vključuje izvedene naprave za filtracijo, deferizacijo, demanganizacijo in dezodorizacijo (sulfid) pitne vode manjših naselij do manjših mest. Delovanje temelji na pretoku vode skozi različne zrnate medije.
DEZINFEKCIJA IN OKSIDACIJA V TEHNOLOGIJI VODEV  tehnologiji vode se za dezinfekcijo običajno uporabljajo naslednje metode:
- kloriranje s plinskim klorom ali natrijevim hipokloritom
- dezinfekcija s klordioksidom
- UV dezinfekcija in
- ozoniranje (ozoniranje je predvsem oksidacijski postopek)
Izbira metode dezinfekcije je odvisna od vrste in sestave vode, vrste mikrobiološkega onesnaženja, kapacitete naprave, specifičnih pogojev pri katerih naprava za pripravo vode obratuje itd.
NAPRAVE ZA PRIPRAVO IN DOZIRANJE RAZTOPINE KLORDIOKSIDAPeroksodisulfatna metoda priprave raztopine ClO2 temelji na reakciji med dvema komponentama, tekoči (natrijev klorit) in trdni (natrijev peroksodisulfat). Trdna komponenta se doda tekoči 24 ur pred uporabo.
Trajnost tako dobljene raztopine je do 3 mesece.
PRIPRAVA TEHNOLOŠKE VODE V ENERGETIKI- PARNE KOTLOVNICE
- RECIRKULACIJSKI HLADILNI SISTEMI
- PRIPRAVA TOPLE SANITARNE VODE
- SISTEMI OGREVANJA
                                  - KLIMATIZACIJA (PRŠNE KOMORE)
PRIPRAVA TOPLE SANITARNE VODEKondicioniranje (obdelava) tople sanitarne vode pomeni doziranje sredstev (kondenziranipolifosfati, silikati oz. kombinacije obeh). Za zaviranje nastajanja oblog vodnega kamna in korozije se uporablja sredstvo IRGATREAT® MF 730. Doziranje sredstva poteka proporcionalno dotoku sveže vode iz omrežja (dozirne naprave tip PRODOS), pred vstopom v zalogovnik tople vode (bojler) ali toplotni izmenjevalec.
1 | 2 | 3
Produced by Spletne rešitve Sloway